Logowanie
Ośrodki wypoczynkowe przeznaczone do sprzedaży

janikowo.png

Ośrodek Wypoczynkowy w miejscowości Przyjezierze, woj. kujawsko –pomorskie, powiat mogileński, gmina Jeziora Wielkie: nieruchomość o powierzchni 1,2209 ha, działka Nr 335, obręb Gaj 0004, będącej w użytkowaniu wieczystym Soda Polska CIECH S.A. wraz z prawem własności zabudowy, opisanej w księdze wieczystej KW BY1M/00021460/3 oraz ruchomości stanowiące wyposażenie ośrodka.

Dowiedz się więcej

 

Nieruchomość stanowią działki Nr 590/3 i Nr 620/2 (KW nr KS1E/00009898/1) o łącznej powierzchni 1,0971 ha oraz budynki letniskowe o łącznej powierzchni 629,30 m2 wraz z wyposażeniem do prowadzenia działalności noclegowej dla 46 osób.

Dowiedz się więcej