Logowanie
Ośrodki wypoczynkowe przeznaczone do sprzedaży

 

Przedmiot przetargu stanowią nieruchmości: Nr 335, obręb Gaj 0004 (KW BY1m/00021460/3) o łącznej powierzchni 1,2209 ha; Nr 337, obręb Gaj 0004 (KW BY1M/00021458/6) o łącznej powierzchni 0,7811 ha; Nr 388/69, obręb 0018-Połajewo (KW WL1R/00024847) o łącznej powierzchni 0,1305 ha.

 

Nieruchomość stanowią działki Nr 590/3 i Nr 620/2 (KW nr KS1E/00009898/1) o łącznej powierzchni 1,0971 ha oraz budynki letniskowe o łącznej powierzchni 629,30 m2 wraz z wyposażeniem do prowadzenia działalności noclegowej dla 46 osób.

Dowiedz się więcej

 


 

 7 kwietnia 2014 roku

Logo - Soda Polska.jpg
 

Soda Polska Ciech S.A. (dalej: "Spółka")ogłasza, iż ulega zmianie data przeprowadzenia przetargu na sprzedaż Ośrodków Wypoczynkowych Spółki, zaplanowany pierwotnie na dzień 14 kwietnia 2014 r. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014r. (wtorek) o godz. 12:00 w siedzibie Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu przy ul. Fabrycznej 4, sala 041 na parterze.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Ośrodków Wypoczynkowych Spółki obejmuje:

1. Ośrodek Wypoczynkowy w miejscowości Przyjezierze, woj. kujawsko –pomorskie, powiat mogileński, gmina Jeziora Wielkie: nieruchomość o powierzchni 1,2209 ha, działka Nr 335, obręb Gaj 0004, będącej w użytkowaniu wieczystym Soda Polska CIECH S.A. wraz z prawem własności zabudowy, opisanej w księdze wieczystej KW BY1M/00021460/3 oraz ruchomości stanowiące wyposażenie ośrodka (ośrodek wypoczynkowy nr 1).

Cena wywoławcza: 855.000,00 PLN netto
Wadium:
85.500,00 PLN,
Postąpienie: 5.000,00 PLN

2. Ośrodek Wypoczynkowy w miejscowości Przyjezierze, woj. kujawsko –pomorskie, powiat mogileński, gmina Jeziora Wielkie: nieruchomość o powierzchni 0,7811 ha, działka Nr 337, obręb Gaj 0004, będącej własnością Soda Polska CIECH S.A. wraz z prawem własności zabudowy, opisanej w księdze wieczystej
KW BY1M/00021458/6 oraz ruchomości stanowiące wyposażenie ośrodka (ośrodek wypoczynkowy nr 2).

Cena wywoławcza ośrodka: 523.000,00 PLN netto
Wadium: 52.300,00 PLN
Postąpienie 5.000,00 PLN

3. Ośrodek Wypoczynkowy w miejscowości Połajewo, woj. kujawsko –pomorskie, powiat mogileński, gmina Piotrków Kujawski: nieruchomość o powierzchni 0,1305 ha, działka Nr 388/69, obręb 0018-Połajewo, będącej własnością Soda Polska CIECH S.A. wraz z prawem własności zabudowy, opisanej w księdze wieczystej KW WL1R/00024847/4 oraz ruchomości stanowiące wyposażenie ośrodka.

Sprzedaż ośrodka następuje łącznie z nakładami Soda Polska CIECH S. A. poniesionymi na części nieruchomości w miejscowości Połajewo gmina Piotrków Kujawski powiat radziejowski woj. kujawsko-pomorskie, działki nr 388/77 (obręb ewidencyjny 0018-Połajewo) o powierzchni 2,1487 ha wchodzącej w skład księgi wieczystej KW nr WL1R/00002504/8 (ośrodek wypoczynkowy nr 3).

Cena wywoławcza ośrodka: 170.000,00 PLN netto
Wadium: 17.000,00 PLN
Postąpienie: 2.000,00 PLN

Przedmioty przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto w PKO BP S.A. 83 1020 1505 0000 0102 0085 4141 w terminie do dnia 23 kwietnia 2014r.

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Soda Polska CIECH S.A. w przypadkach określonych w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu z danymi szczegółowymi oferty, zamieszczonymi na stronie internetowej CIECH S.A. www.nieruchomosci.ciechgroup.com oraz Soda Polska CIECH S.A. www.sodapolskaciech.pl.

Informacji na temat przetargu udzielą nasz ekspert, Pan Piotr Górny, tel. 52 35 41 431, kom. 669 600 495,
fax + 48 52 35 27 686, e-mail: piotr.gorny@sodapolskaciech.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków i odstąpienia od przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu: regulamin 29 04 OW SPC.pdf